งานประกวด: Design the Commuter Bike for the Masses

 

หยิบข่าวงานประกวดมาฝากครับ เป็นงานประกวดออกแบบจักรยาน ของบลอก Bicycle Design ในหัวข้อข้างบนครับ “design the commuter bike for the masses” โจทย์ค่อนข้างเปิดกว้างครับ

สำหรับรางวัล ผู้ชนะจะได้รับจักรยาน Cannondale Bad Boy 1 คัน

โดยโจทย์มีอยู่ว่า…

Design Brief (แปลไทยด้านล่างครับ)

Do you have an idea for a bicycle that might persuade the average person, with no prior interest in cycling, to park the car and pedal to work? That is the main idea behind this competition. The scope is up to you- choose to come up with a whole new form factor for a pedal powered machine, or focus on specific details that you consider key to accomplishing the goal of getting the average non-cyclist to consider riding a bike for transportation. Don’t be constrained by products that are currently on the market, but do make sure that your concepts are based in reality (don’t break the laws of physics, etc) and that they are manufacturable using existing technology. All concepts submitted will be considered, so be creative and have fun.

คุณเคยลองคิดถึงจักรยานที่สามารถเข้าถึงคนประเภท กลางๆ บ้างไหม คนที่ไม่เคยสนใจในจักรยานหรือการปั่น การจอด การใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปทำงาน นั่นคือแนวความคิดหลักๆ เงบื้องหลังงานประกวดนี้ การเลือกเนื้อหาเป็นเรื่องของคุณ จงเข้ามาร่วมประกวดด้วยรูปแบบใหม่ของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ด้วยแรงปั่น หรือเลือกที่จะ focus กับรายละเอียดบางอย่างที่คุณคิดว่า สามารถดึงดูดให้คนที่ไม่ปั่นจักรยานหันมาปั่นได้ ไม่ต้องอิงกับผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน แค่อย่าหลุดจากความเป็นจริงมากก็พอ และถ้าให้ดีงานออกแบบของคุณก็ควรจะสามารถถูกผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทุกผลงานที่ส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณาอย่างทั่วถึง ดังนั้นขอให้สนุกและก็ปั่นไอเดียออกมาเยอะๆ

A jury of 6 industrial designers and 1 journalist will review and discuss the submissions to choose a winner. The jury will be looking for creative and sound concepts that are clearly defined, original, and innovative. Presentation counts too, so do your best to sell us on your concept.

คณะกรรมการประกอบด้วยนักออกแบบ 6 ท่าน และนักหนังสือพิมพ์อีก 1 ท่าน จะตรวจผลงานและปรึกษากันว่าใครคือผู้ชนะ การตัดสินจะดูที่ความคิดสร้างสรรค์และหา concept ที่ชัดเจนที่สุด เป็น original ที่สุดและเป็นนวัตกรรมที่สุด การนำเสนอก็ถือเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้น ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อขายงานของคุณ

Entry Requirements (ส่งอะไรบ้าง)

Create and submit two jpeg presentation layouts, horizontal format at a size of 800 x 600 pixels (at 72 dpi). Higher resolution files may be requested if you are chosen as a finalist.

The first image board should show development sketches, drawings, support images etc.

The second image board should primarily show a final rendering or prototype photo.

Write a short description of your concept in English- 200 words max (save as a .doc file or include in the body of your email)

In addition to the 200-word explanation, you may also include text/ notes in the composition of your images to clarify the details of your design. Keep in mind that the images will be sized for the web if posted; so make sure any text on the images is large enough to be legible.

Send the 2 jpegs and description in an email to bicycledesigncontest@gmail.com with “Commuter bike competition entry” in the subject line.

The deadline for entries will be Friday, December 5th, 2008 at 11:59pm Eastern Standard time.

 

(แปล)

ไฟล์ภาพ jpg สองภาพ ขนาด 800*600 pixels แนวนอน ความละเอียด 72 dpi ภาพความละเอียดสูงกว่านี้อาจถูกขอจากนักออกแบบหากผลงานเข้ารอบสุดท้าย

แผ่นนำเสนอแผ่นแรกควรประกอบด้วย development sketches ภาพด้าน และ image ที่เกี่ยวข้อง

แผ่นที่สอง โชว์ภาพ final render หรือภาพถ่ายโมเดลจำลอง หรือต้นแบบ

พร้อมแนบไฟล์ word บรรยายงานของคุณสั้นๆ (ไม่เกิน 200 คำ) จะเขียนลงใน e-mail ก็ได้เช่นกัน

นอกจากไฟล์ text ที่จะแนบไปแล้ว ในแผ่นนำเสนองานก็สามารถมีตัวหนังสืออธิบายได้เช่นเดียวกัน แต่อย่าลืมว่าภาพนำเสนอของคุณจะถูกย่อเพื่อแสดงบนเวบ ดังนั้นระวังอย่าให้ตัวอักษรเล็กเกินไป

ส่งผลงานมาที่ bicycledesigncontest@gmail.com หัวข้อ e-mail ว่า Commuter bike competition entry

ส่งผลงานก่อนวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม เวลาเที่ยงคืน ตาม Eastern Standard time

 

 

Prize (รางวัล)

รางวัลชนะเลิศ Cannondale Bad Boy ราคาประมาณ 1,000 U.S. dollars จัดส่งถึงมือผู้ชนะโดย Cannondale.

Note: ถ้าหากผู้ชนะอยู่ในอเมริกา รางวัลจะเป็น Cannondale Bad Boy, Disc model แต่ถ้าอยู่ที่อื่น จะเป็น Cannondale Bad Boy 700 (European version)

Jury (การตัดสิน)

กรรมการตัดสินประกอบด้วย:

James Thomas – Industrial Designer and the blogger at Bicycle Design

Torgny Fjeldskaar- Director of Industrial Design & Advanced Products Division at Cannondale Bicycle Corporation

Mark Sanders- Principal of MAS Design Products Ltd and designer of the Strida and IF Bikes

Steve Zwonitzer- Principal/Founder of Propane Creative; a strategic brand + product design consultancy

Agnete Enga- Senior Industrial Designer, Smart Design/ Femme Den, NYC

Michael Illukiewicz -Automotive designer

Carlton Reid- Editor at BikeBiz, Quickrelease.tv, Bikeforall.net, and BiketoWorkBook.com

 

Rights

Intellectual property rights will remain with the designer, but by participating in the competition, you agree to allow your design to possibly be posted at bicycledesign.blogspot.com, and therefore made public. The jury will review all entries received and the winner will be announced on the blog after the contest closes. After the contest closes, the decision of the jury will be final.

(แปล)

สิทธิ์ของงานออกแบบ เป็นของนักออกแบบ แต่โดยการเข้าร่วมแข่งขัน คุณได้ตกลงที่จะให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพของผลงานแก่สาธารณะในบลอก bicycledesign.blogspot.com การตรวจผลงานจะเริ่มหลังจากปิดรับผลงาน และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

 

Eligibility and requirements (คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน)

This competition is open to anyone18 years of age and up, worldwide. Needless to say, I am not eligible to enter and neither are the other jurors or employees of Cannondale.

All submissions must be original work by the designer, created for this competition, and not currently in production. Do not submit any images that contain reproduced or copyrighted work. No brand names should be visible in your images. Submissions with logos or copyrighted artwork will be disqualified.

Remember, the competition closes on December 5th, so get to work and have fun with it. Good luck to all of you; I can’t wait to see the ideas that you come up with.

(แปล)

อายุ 18 ขึ้นไป ไม่ใช่พนักงานของบริษัท Cannondale

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้นต้องเป็น original เพื่อส่งในงานประกวดนี้เท่านั้น ห้ามใช้รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์มาประกอบผลงาน ไม่มีการติดแบรนด์หรือโลโก้บนชิ้นงาน หากตรวจพบภาพที่มีลิขสิทธิ์บนชิ้นงานจะเสียสิทธิ์ทันที

สุดท้ายเค้าก็อ้อนขอให้เราส่งเข้าไป ใครส่งได้ก็ส่งนะครับ คิดว่าเป็นงาน inter ก็ดูคุ้มจะส่งดี ( jpg สองรูปเองนะ)

แสดงความคิดเห็น