BMW ต้องการช่วยพัฒนาซอฟท์แวร์ open-source สำหรับอุปกรณ์ในรถ

 

ผู้ผลิตรถนั้นค่อยๆเพิ่มเติมอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์เข้าไปในรถของตัวเองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างการทำงานของระบบหนึ่งกับการทำงานของอีกระบบหนึ่ง ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ผลิตรถนั้น แต่ตอนนี้ BMW ต้องการช่วยพัฒนาระบบที่ใช้ Linux platform ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Google และ Wind River Systems

การใช้ platform ของ Linux ทำให้ใครก็ตามที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาต้วระบบปฏิบัติการให้เข้ากับผู้ผลิตรถรายอื่นๆได้ และยังเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในกลุ่ม third-party สามารถพัฒนาโปรแกรมขึ้นมารองรับระบบได้ด้วย

ผู้ผลิอย่าง GM และ Chrysler นั้นสนใจแนวคิดนี้ ในขณะที่ Ford และ Honda ซึ่งต่างก็ใช้ระบบของ Microsoft อยู่แล้วยังมีข้อสงสัยบางประการที่ต้องหาคำตอบให้ได้แน่ชัดก่อนจะมาเข้าร่วมวง open-source นี้ เชื่อว่าคงต้องใช้เวลาอีกซักพักก่อนที่ระบบใดๆจะสามารถสร้างตัวเองให้เป็นมาตรฐานขึ้นมาได้

ที่มา: Automotive News ผ่านทาง Autoblog

แสดงความคิดเห็น