Mazda ซื้อหุ้นตัวเองคืนจาก Ford 20%

นอกจาก GM ที่กำลังย่ำแย่ (มากๆ) แล้ว Ford หนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐก็ลำบากไม่แพ้กัน Mazda ได้ประกาศว่าจะร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจหลายราย เพื่อซื้อคืนหุ้นของตัวเองจาก Ford ซึ่งจะทำให้ Ford เหลือหุ้นอยูใน Mazda แค่ 13% จากเดิม 33.45% แต่บอกว่าจะยังคงความสัมพันธ์ที่มีมากว่า 30 ปีเอาไว้ จากเหตุการณ์นี้ทำให้ Ford ได้เงินมาจุนเจือเศรษฐกิจที่กำลังแย่ของตัวเองเป็นจำนวนกว่า 540 ล้านเหรียญสหรัฐ

Mazda ยังประกาศการขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร Takashi Yamanouchi และในขณะเดียวกัน คนจาก Ford จะออกจากคณะกรรมการบริหารไป CEO ของ Mazda กล่าวว่าการขายครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งโครงการพัฒนารถร่วมกันและ platform ของรถที่ Mazda และ Ford ร่วมกันใช้อยู่

นอกจากไม่กระทบความสัมพันธ์แล้ว Ford และ Mazda ยังมีโครงการที่จะเปิดโรงงานร่วมกันในไทย จีน และอเมริกา (ส่วนคันในรูป Mazda 2 มาไทยแน่ปลายปีนี้นะครับ)

0 thoughts on “Mazda ซื้อหุ้นตัวเองคืนจาก Ford 20%”

แสดงความคิดเห็น