ข่าวแถม: ความเห็นจากอาจารย์ งาน Motor Expo 2008

โพสนี้โกงวันที่หน่อยนะครับ จริงๆแล้วผมพึ่งไปขุดเจอจากคลังกระทู้เก่าในพันทิพ เพระลิงค์ที่เคยเก็บไว้ใช้ไม่ได้แล้ว ตอนแรกนึกว่าถูกลบไปแล้ว ยังเสียดายที่ไม่ได้เอามาให้คนได้อ่าน แต่วันนี้เช๊คใน stats คนเข้าเวบ บังเอิญจริงๆที่มีลิงค์กลับไปที่นี่ด้วย เลยขอยกมาวางไว้ในบล๊อกโดยไม่ให้ขึ้นหน้าแรกแล้วกันนะครับ

ความคิดเห็นที่ 391

เรียนท่านที่ให้ความสนใจและเสนอแนะ เกี่ยวกับงานประกวดออกแบบ Motor expo design award 2008

ข้าพเจ้า นายโกศล สุวรรณกูฐ อาจารย์ประจำวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ผˆà¸£à¹ˆà¸§à¸¡à¸ªà¸­à¸™à¸à¸±à¸šà¸­à¸²à¸ˆà¸²à¸£à¸¢à¹Œà¸žà¸´à¹€à¸¨à¸© ในวิชาเลือก 363293-5เรื่องเฉพาะทางด้านการออกแบผลิตภัณฑ์ 1-3 (เรื่องการออกแบยานพาหนะ1-3) และในฐานะผู้แทนของคณะฯ ในการประสานงานในคณะกรรมการโครงการจัดการประกวด ออกแบบ Motor expo design award 2008 ครั้งที่ 9 ของบริษัทสื่อสากลจำกัด ผู้สนบสนุนหลัก

ขอชี้แจงความเข้าใจต่อท่านทั้งหลายดังนี้
1. ผู้ส่งงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ3 เคยเป็นนักศึกษาพิเศษต่างสถาบันที่มา ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เรื่องเฉพาะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1และ2 ในปีการศึกษา 2549 และ 2550
การ ตัดสินของคณะกรรมการหลังจากได้ทราบข้อคิดเห็นจากทุกท่านแล้ว ก็มีการประชุมและถอดถอนรางวัลชนะเลิศและรางวัลที่3 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการโครงการจัดประกวด ออกแบบ Motor expo design award ในปีต่อไป (ถ้ายังได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก)

– ผลงานส่งประกวดที่ครบสมบูรณ์ควรส่งก่อนวันที่คณะกรรมการจะตรวจตัดสิน 5 วันเพื่อ:
1. ตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของงาน หลักฐานของผู้ส่งงานเข้าประกวด
2. ตรวจสอบความคล้าย ความซ้ำของงงานที่ส่ง
3. เอกสารใบสมัครของผู้เข้าประกวดต้องมีการเซ็นรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาของผู้สมัครที่เป็นปัจจุบัน

จึง เรียนมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายทราบและให้คณะกรรมการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น ในอดีตเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในการออกแบบยานพาหนะทุก สิ่งต้องมีข้อผิดพลาดการตักเตือนแนะนำเป็นสิ่งที่ดีและจะดีมากขึ้นถ้านำสิ่ง เหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อให้กิจกรรม Motor expo design award ดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ อดีตคือบทเรียน อนาคตคือการแก้ปํญหา ดีกว่าที่กิจกรรมนี้จะล้มเลิกไปโดยการไม่ให้อภัย และร่วมกันสร้างสรร

จากคุณ : ko – [ 30 ธ.ค. 51 23:25:17 A:192.168.50.89 X:222.123.225.113 TicketID:109461 ]

และอีกหนึ่งความเห็นจากอีกหนึ่งอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 393

เรียนอาจารย์โกศล กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ที่ให้ความสนใจ และบริษัทสื่อสากล
ข้าพเจ้า นายศรัณย์ นาคภักดี design director ,Siam intelligence advertising co,ltd. อาจารย์พิเศษ ID ลาดกระบัง และบางมด ขอใคร่แสดงความคิดเห็นในฐานะคนในวงการยานยนต์ และการออกแบบ
สิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์
์”การ ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา ในการออกแบบยานพาหนะทุกสิ่งต้องมีข้อผิดพลาดการตักเตือนแนะนำเป็นสิ่งที่ดี และจะดีมากขึ้นถ้านำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อให้กิจกรรม Motor expo design award ดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ อดีตคือบทเรียน อนาคตคือการแก้ปํญหา ดีกว่าที่กิจกรรมนี้จะล้มเลิกไปโดยการไม่ให้อภัย และร่วมกันสร้างสรร”
สิ่งที่อยากเสนอเพิ่อเติมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีดังนี้
1. เริ่มตั้งแต่การตั้งหัวข้อ ควรกำหนดให้ ชัดเจน รวมถึงกรรมการผู้ตรวจสอบ พึงระลึก และ ตัดสินภายใต้ขอบเขตของConcept นั้นๆ
ไม่ ใช่ตัดสินโดย ความงาม และความปราณีต ดังหลายๆปีที่ผ่านมา ซึ่งจะกลายเ็ป็นเมล็ดพันธุ์ ร้าย ทำให้เด็กไปพูดกันว่า ทำไปเถอะ งานประกวด
ขอให้สวยและ แปลกก็พอ คนตัดสินเขาตัดสินแค่นั้น และผมก็เห็นดังเด็กว่า
ดังนั้นท่านต้องกล้าตัดสินแม้ปีนั้นจะไม่มีผู้ได้รับรางวัลใดเลยถ้าไม่เข้าตามConcept
แต่ท่านอาจมีรางวัลพิเศษ ถูกใจกรรมการก็อาจเป็นไปได้
2.ขอบเขตที่กำหนดสถาบันการศึกษาควรเปิดกว้างให้เป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาและทั่วไป
ผม เห็นใจเด็กที่ได้รางวัลที่1 และที่3 คนนี้เด็กมีไฟมีความพยายามส่งผลงาน เพียงแต่ขาดคนชี้แนะทางที่ถูกให้เขามีความตั้งใจสูงผมให้เต็มร้อยเลย พยายามส่งทุกปี เด็กผมซะอีกต้องเคี่ยวเข็นเหมือนบังคับกัน ทำงานสุกเอาเผากินเห็นแล้วหดหู่ใจถ้าส่งคนเหล่านี้เข้าวงการย่อมเป็นพิษเท่า เทียมกับ
คนที่ลอกเลียนแบบ ไม่ได้รักงาน ไม่ได้มีความรับผิดชอบอยู่ในใจ ผมว่าการมีใจให้กับงานไม่จำกัดฝีมือและความถนัด ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันที่มีการเปิดสอนการออกแบบโรงเรียนมัฐยมก็ส่งได้ถ้า สนใจ
ถ้ากลัวว่าจะไม่สามารถกำหนดขอบเขตค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ดูข้อถัดไป
3.ให้กำหนดส่งงานเป็น 3ช่วงไม่ใช่5 วันก่อนแสดงผลงานอย่างที่อาจารย์ว่า
3.1 นำเสนอConcept และงานsketchเบื้องต้น 2เดือนก่อนวันงาน
ระยะเวลาคัดเลือกผลงานประกาศผลผู้เข้ารอบอีก 7 วัน
3.2 ส่งแบบพัฒนาDevelope อีก15วันถัดมา เลือกแบบเข้ารอบเพื่อบรับเงินสนับสนุนการทำแบบจำลองโดยประกาศผลถัดไปอีก7วัน
3.3กำหนดส่งผลงานอีก1เดือนถัดมาโดยอาจจะกำหนดตรวจสอบความคืบหน้านองผลงานเป็นระยะโดยให้ส่งรูปถ่าย
ผลงานเป็นระยะก่อนมอบเงินสนับสนุน
ดูอาจจะยุ่งยากแต่จะได้คนที่ตั้งใจจริงๆในการส่งผลงานงานน้อยแต่มีคุณภาพคงดีกว่ารกไปด้วยขยะนะครับ
4 การตัดสิน ขอให้เอาทั้งองค์ประกอบมาตัดสิน ดูความคิด creative มากกว่าskill ผลงาน มีกำลังมากงานจะเอาดีเท่าไรก็ได้เงินสนับสนุนแค่ตัวช่วยเท่านั้น model รถหนึ่งคันนั้นอาจจะต้องลงทุนเป็นหมื่นๆ
การตัดสินครั้งนี้ น้ำ้หนักความผิดมาคงอยู่ที่กรรมการอย่างหลีกเลี่ยงไม้ได้ กรรมการน่าจะscreen ได้ก่อนคนอื่น อย่าลืมคนให้เกียรติคุณเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แต่อาจจะเป็นไปได้ที่เวลาในการตัดสินค่อนข้างน้อย
น้องคนที่ถูกยกเลิก รางวัลอย่าพึ่งหลบหายไปจากวงการออกแบบ งานออกแบบ ใครก็ออกแบบได้วงการนี้ไม่ได้ขีดให้เฉพาะคนที่เรียนมา เพียงแต่ว่าวันนี้ก้าวพลาดงานออกแบบมีแรงบรรดาลใจ อาจจะมีความคล้ายคลึงได้ ปีหน้าน้องทำผลงานตัวเองออกมาใหม่ นำเสนอแนวความคิดของตัวเอง แนะนำให้ไปดูงาน portfolio ในweb cardesignnews .com จะเห็นโลกกว้างขึ้น
ส่วน สถาบันที่สังกัดจงภูมิใจเถิดว่าท่านมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือจนน้องเขา ภูมิใจที่ใช้ชื่อ ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ชื่อเสียงนี้ย่อมพึงบังเกิดกับสถาบันท่านแน่นอน
ขอโทษที่เขียนยาวแต่ยังอยากให้มีการพัฒนาและยังคงอยู่ ถ้าวันที่ทุกคนเลิกคงมีแต่ถอยหลังเท่านั้น

จากคุณ : saran

จากคุณ : saran – [ 5 ม.ค. 52 14:21:46 A:125.24.210.45 X: TicketID:199898 ]

ลิงค์ย้อนหลังครับ:

จริยธรรมทางการออกแบบ? – จุดเริ่มต้นเรื่องราวความวุ่นวาย

ผลสรุป งานประกวด Motor Expo design award 2008 – บทสรุปของเรื่อง

จริยธรรมทางการลอกแบบ? – แต่มันก็ยังไม่จบ

แสดงความคิดเห็น