Quick Tip: ลำดับความสำคัญในหน้ากระดาษ

ตัวอย่างการไล่ความสำคัญของงานสเกตช์ จาก idsketching ครับ สังเกตว่าการจัดวางนั้น ไม่ได้เรียงซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไร แต่อาศัยการขับเน้นชิ้นงานด้วยสี เส้น และน้ำหนักของแสงเงา ทำให้การกวาดสายตาเป็นไปอย่างราบรื่นและผู้รับชมสามารถเข้าใจในผลงานได้ง่ายครับ

สังเกตว่าที่ความสำคัญลำดับ 1 นั้น ถูกขยายขนาดให้ใหญ่กว่าภาพอื่นๆในกระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมทั้งมีการลงสีและให้แสงเงาที่ละเอียดที่สุด  ลำดับที่ 2 นั้นแสดงการใช้งาน ภาพยังคงมีขนาดใหญ่แต่ลดสีลงเป็น monotone และรายละเอียดของภาพน้อยลง ส่วนลำดับสาม เป็นสเกตช์หาไอเดียคร่าวๆเท่านั้น ถูกลงเงาแต่น้อยและภาพมีขนาดเล็ก

ให้ความสำคัญกับการจัดหน้ากระดาษนะครับ ลองคิดดูว่าทำอย่างไรผู้รับชมงานของเราจึงจะกวาดตามองไปตามตำแหน่งต่างๆของแผ่นนำเสนองานของเราแล้วเข้าใจงานได้ในที่สุด

แสดงความคิดเห็น