reminder: งานประกวด Autocar Hot Hatch 2020 Design Competition

ข่าวฝาก: ThaiCarDesign.com ปรับฟอนต์ใหญ่ขึ้นอีกเบอร์นึงนะครับ ผู้เขียนเริ่มจะอ่านบลอกตัวเองไม่ออกแล้ว

ข่าวจริง: เตือนกันไว้จะได้ไม่ลืม งานประกวดจาก Autocar ครับ

งาน Autocar Hot Hatch 2020 Design Competition

ผู้จัดงาน:

Autocar ในความร่วมมือกับ Ford และ Hotwheels

หัวข้องานประกวด:

ออกแบบ Hot Hatch สำหรับปี 2020 ผลงานต้องเป็น original ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องตอบโจทยได้ คือ นั่งได้ 4 คน มีสมรรถนะอย่างที่ hot hatch ควรจะเป็น และปล่อยไอเสีย (CO2)น้อยกว่า 120 กรัม/กม.

การเข้าร่วมประกวด:

แบ่งผุ้เข้าแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ Junior และ Senior โดย Junior อายุไม่เกิน 17 ปี และ Senior คือที่เกินขึ้นไปทั้งหมด ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ Autocar โดยหลังจากสมัครจะได้ starter kit จาก Autocar มาซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบเช่นกัน

ประเภท Junior จะได้รับล้อพร้อมยางแก้มต่ำแบบย่อขนาดประมาณ 1 ต่อ 12 จาก Hot Wheels ผ่านทางไปรษณีย์ (ไม่รู้มีส่งถึงไทยมั้ย) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของงานโมเดล ผู้เข้าประกวดต้องกะขนาดและสัดส่วนของงานออกแบบจากล้อที่ให้ไป โมเดลที่จะสร้างอาจสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้ตามที่ผู้จัดทำถนัด ไม้ พลาสติก โลหะ ดิน clay แต่ผลงานสุดท้ายต้องทำสี และส่งภาพผลงานสุดท้ายพร้อมรายละเอียดเชิงวิศวกรรม เช่น package ตำแหน่งวางเครื่อง ไปยังกองประกวด อย่าลืมคิดเรื่องวัสดุ ประเภทของเครื่องยนต์และตำแหน่งจัดวาง รถจะต้องให้สมรรถนะแบบ hot hatch และยังเป็นรถรักษ์โลกอยู่ด้วย

ประเภท Senior จะได้ไฟล์ PDF ที่เป็น starter kit ที่มีคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นงานออกแบบรวมถึง guideline เล็กน้อย (PDF นี้ได้ทั้ง Junior และ Senior นะครับ) ผลงานออกแบบควรเป็นงาน CAD 3 มิติ พร้อมด้วยงานสเกตช์และข้อมูลต่างๆที่เป็น information จำเป็นของรถที่ผู้เข้าประกวดต้องการสื่อให้คณะกรรมการทราบ แน่นอนว่างาน sketch ลงสีก็ยอมรับได้ แต่งานต้องเรียบร้อยพอ

การส่งผลงาน:

หลังจากลงทะเบียนร่วมประกวดแล้วที่ Autocar ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานผ่านทาง e-mail ได้ที่ competitions@autocar.co.uk

ประกาศครั้งแรก:

23 ธันวาคม 2551 ใน CarBodyDesign.com

หมดเขตส่งผลงาน:

1 กันยายน 2552

กรรมการตัดสิน:

กองบรรณาธิการ Autocar และหัวหน้าฝ่ายออกแบบจาก Ford

รางวัล:

ผู้ชนะเลิศในประเภท Junior จะได้ตั๋วฟรีสองใบ สู่ ‘Silverstone Race Meeting’ พร้อมทัวร์ชมสนามแบบ VIP และผลิตภัณฑ์จาก Hot Wheels มูลค่า 650 ยูโร (ราว 31,500 บาท) รวมถึงได้รับเชิญไปงาน Autocar Awards 2009

ผู้ชนะเลิศประเภท Senior ผลงานจะถูกนำไปขึ้นต้นแบบโดย Ford โดยเจ้าของผลงานมีโอกาสได้ดูแลงานออกแบบในสตูดิโอของ Ford ตลอดการทำงาน ได้รับโอกาสขับ Ford Focus RS ใหม่ในสนามแข่ง ได้พบกับนักออกแบบของ Fordที่ Dunton Technical Center และได้รับเชิญไปงาน Autocar Awards 2009 พร้อมกับรถต้นแบบของตัวเอง นำเสนองานต่อผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทรถชั้นนำทั่วโลก

รางวัลรองชนะเลิศทั้ง 4 รางวัลจากสองประเภทการแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสขับ Focus RS ตัวใหม่ของ Ford เช่นกัน และได้ของรางวัลจาก Ford Motorsport หรือทีมแข่ง WRC BP Ford

กำลังใจ:

Stefan Lamm, ผู้อยู่เบื้องหลัง Focus RS คันใหม่ให้ข้อแนะนำกับผู้เข้าร่วมประกวดว่า

“กล้าเข้าไว้ และจำไว้ว่า form follows function คิดให้มากว่าจะใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะทำอย่างไรให้วัสดุเหล่านั้นกลายเป็นจุดเด่นในงานออกแบบของคุณ และขอให้แน่ใจว่างานออกแบบ hot hatch ของคุณนั้นละเอียดถี่ถ้วนและสมบูรณ์”

แสดงความคิดเห็น