Video tutorial: Form Development

video สาธิตการสเกตช์เพื่อคลี่คลายฟอร์มจาก idsketching ครับ การคลี่คลายแบบนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสู่งานออกแบบครับ งานสเกตช์ทำใน Autodesk SketchBook Pro แต่ที่อยากให้ดูไม่ใช่การใช้โปรแกรมครับ แต่เป็นเทคนิคงานสเกตช์ ถ้าฟังภาษาอังกฤษได้จะได้ยินว่าเค้าสอนวิธีวาดเส้นวงกลมว่า ให้ใช้แรงตั้งแต่เอว ไหล่ ศอก มาถึงข้อมือเลย นอกจากนี้ยังมีวิธีวางสเกตช์ที่เค้าเรียกเองว่า ‘ghosting’ เป็นการวางงานสเกตช์แบบทับกันจางๆ สังเกตการทำเส้นร่าง-เส้นจริงด้วยนะครับ (เส้นจริงสวยเชียว) และการลงเงาให้วัตถุลอยตัว ทั้งหมดเป็นวิธีช่วยเน้นงานสเกตช์แต่ละชิ้นให้ดูเด่นครับ ภาพสเกตช์สุดท้ายก็ดูสวยทีเดียว

แสดงความคิดเห็น