งานประกวด ‘Design a Car Unlike a Car’

สถาบัน Domus Academy อิตาลีได้ประกาศจัดงานประกวดชื่อ “Design a car unlike a car” ที่ท้าให้ผู้เข้าร่วมประกวดก้าวข้ามขอบเขตของความงามเปลือกนอกไป รางวัลของงานประกวดเป็นทุนการศึกษาที่ Domus ปีการศึกษา 2010/2011 เส้นตายของงานประกวดอยู่ที่ 31 มีนาคม 2010

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ CarBodyDesign และ Domus Academy

แสดงความคิดเห็น