Local Motors Texas Competition: ประกาศผลผู้ชนะ

รู้ผลแล้วสำหรับงานประกวด Local Motors Texas Competition ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นครั้งที่ 19 ของงานประกวดรายการนี้ ผู้ชนะของครั้งนี้ชื่อ Acatrinei Lucian Nicolae ผลงานชื่อ LM Modula ผลงานอื่นๆ ที่น่าสนใจดูต่อได้ด้านใน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ CarDesignnews

แสดงความคิดเห็น