เรียนเชิญสัมมนา “สัมผัสประสบการณ์การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์”

ออโต้เดสก์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง

สัมผัสประสบการณ์การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

ตั้งแต่กระบวนการออกแบบให้ดูโดดเด่นจนถึงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิต รถยนต์ทั่วโลก และ ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน, แม่พิมพ์ ต่างก็ประสบกับความท้าทายต่างๆ ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เชิญรับฟังแนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยและผลที่มีต่อธุรกิจของท่าน ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะอธิบายว่าการจัดทำต้นแบบดิจิตอล สามารถช่วยให้ท่านเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น ได้อย่างไร

รายละเอียดอ่านต่อด้านในครับ…

สัมผัสประสบการณ์การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

9:00 – 17:00, เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 9:00 น.

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553

ห้องบุษกร ชั้น 3

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคอนคอร์ด

ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง ทางออกที่ 2

ดูแผนที่

ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมานาได้ตั้งแต่วันนี้ โดยส่งรายละเอียดของท่านได้แก่ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ พร้อมเบอร์โทร ติดต่อไปที่ หน้าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาของ Comgraph

ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณ ชนกพร ฝ่ายการตลาด บริษัท คอมกราฟ จำกัด โทร 02-293-0211 ต่อ 241 หรือที่ chanokporn@comgraph.co.th

กลุ่มเป้าหมาย:

วิศวกรออกแบบ ผู้จัดการและผู้อำนวยการด้านวิศวกรรม ผู้จัดการ IT และผู้จัดการ ทั่วไปของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และบริษัทซัพพลายเออร์

สัมผัสประสบการณ์การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

9.00 น. ลงทะเบียน
9.30 น. ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยปี 2009

คุณ สุขพัฒน์ นิยมไทย และ กมลวรรณ พงศาพิชญ์

9.50 น. เทคโนโลยีวัสดุสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ในอนาคต

ผศ. ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

10.40 น. รับประทานอาหารว่าง
11.10 น. เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต

อ. ดร. นักสิทธิ์ นุ่มวงศ์

11.40 น. บทบาทของเทคโนโลยีซอฟแวร์ทางด้านการออกแบบที่มีต่ออุตสาหกรรม
รถยนต์

Mr. Simon Ng / Industry Marketing Senior Manager, Autodesk Asia Pacific

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
1.30 น. การออกแบบ Conceptual Design สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

คุณ บรรณดิษฐ์ สันตนิพัทธ์

2.00 น. ห้องสัมมนา 1

การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับการออกแบบ Jig & Fixture สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

คุณ สุธน สกลสินธ์สง่าพงษ์ / Comgraph  และ คุณ สมชาย หรือ คุณ สุเมธ  /NR Automation System

2.00 น. ห้องสัมมนา 2

การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับการออกแบบ แม่พิมพ์ฉีด และ แม่พิมพ์

Mr. Leong KoK Heng , Customer Success Engineer, Autodesk ASEAN

กมลวรรณ พงศาพิชญ์

3.20 น. รับประทานอาหารว่าง
3.50 น. ต้นแบบดิจิตอลสำหรับการจำลองสายการผลิต

Mr. Leong KoK Heng Customer Success Engineer, Autodesk ASEAN

คุณ สุธน สกลสินธ์สง่าพงศ์ , คอมกราฟ

4.20น. เทคโนโลยีขึ้นรูป 3 มิติแบบรวดเร็ว ด้วย 3D Scanner และ 3D Printer

คุณ .พิสิฐพล อรุณทัต

4.50น. ถาม ตอบ
5.00น. จับรางวัลผู้โชคดี

กล่าวขอบคุณ และ ปิดงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Comgraph ครับ

9.00 น.

ลงทะเบียน

9.30 น.

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยปี 2009

คุณ สุขพัฒน์ นิยมไทย และ กมลวรรณ พงศาพิชญ์

9.50 น.

เทคโนโลยีวัสดุสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ในอนาคต

ผศ. ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

10.40 น.

รับประทานอาหารว่าง

11.10 น.

เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต

อ. ดร. นักสิทธิ์ นุ่มวงศ์

11.40 น.

บทบาทของเทคโนโลยีซอฟแวร์ทางด้านการออกแบบที่มีต่ออุตสาหกรรม
รถยนต์

Mr. Simon Ng / Industry Marketing Senior Manager, Autodesk Asia Pacific

12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1.30 น.

การออกแบบ Conceptual Design สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

คุณ บรรณดิษฐ์ สันตนิพัทธ์

2.00 น.

ห้องสัมมนา 1

การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับการออกแบบ Jig & Fixture สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

คุณ สุธน สกลสินธ์สง่าพงษ์ / Comgraph และ คุณ สมชาย หรือ คุณ สุเมธ /NR Automation System

2.00 น.

ห้องสัมมนา 2

การจัดทำต้นแบบดิจิตอลสำหรับการออกแบบ แม่พิมพ์ฉีด และ แม่พิมพ์

Mr. Leong KoK Heng , Customer Success Engineer, Autodesk ASEAN

กมลวรรณ พงศาพิชญ์

3.20 น.

รับประทานอาหารว่าง

3.50 น.

ต้นแบบดิจิตอลสำหรับการจำลองสายการผลิต

Mr. Leong KoK Heng Customer Success Engineer, Autodesk ASEAN

คุณ สุธน สกลสินธ์สง่าพงศ์ , คอมกราฟ

4.20น.

เทคโนโลยีขึ้นรูป 3 มิติแบบรวดเร็ว ด้วย 3D Scanner และ 3D Printer

คุณ .พิสิฐพล อรุณทัต

4.50น.

ถาม ตอบ

5.00น.

จับรางวัลผู้โชคดี

กล่าวขอบคุณ และ ปิดงาน

แสดงความคิดเห็น