Designbar/Thaicardesign.course 2/5

พระเอกของครั้งนี้คือโมเดลนั่นเอง เราให้นักเรียนนำรถโมเดลที่อยากวาดมาลองฝึกวาดกัน จุดประสงค์เหมือนเดิม คือศึกษาจากรถจริง เพียงแต่ต่างจากครั้งก่อนๆ ตรงที่คราวนี้เป็นการศึกษาแบบ 3 มิติ!

no images were found

แสดงความคิดเห็น