วิทยานิพนธ์: พีรัช ษรานุรักษ์

วันนี้เอาผลงานวิทยานิพนธ์ของคนรู้จักที่ได้คัดเลือกเป็นหนึ่งในสุดยอดวิทยานิพนธ์ของปี จากงาน DEGREESHOW 2009 ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ผมลงให้ในโอกาสที่ DEGREESHOW 2010 กำลังใกล้เข้ามาและเราคาดหวังจะได้เห็นงานสายยานยนต์ที่ดียิ่งขึ้นอีกผ่านเข้าไปสู่เวทีระดับประเทศนี้ครับ (เนื้อหาอ่านต่อด้านใน…)

ชื่อโครงการ
โครงการออกแบบเสนอแนะยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับการบริการขนส่งถังก๊าซหุงต้มภายในเมือง
(VECHICLE AND TOOLS FOR GAS DELIVERLY IN URBAN AREA)

ผู้จัดทำ
นายพีรัช ษรานุรักษ์
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพรถจักรยานยนต์หิ้วถังแก๊สวิ่งซอกไปแซกมาบนท้องถนน แต่ถ้าลองคิดถึงคุณภาพชีวิตแล้วความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ดัดแปลงคงไม่เหมาะสมนัก จึงนำเสนอแนวทางของยานพาหนะขนาดเล็กที่มีความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายรวมไปถึงมีส่วนช่วยให้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่บริการขนส่งถังก๊าซหุงต้มจากร้านค้าไปสู่สถานที่ติดตั้งในครัวเรือนสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยสรุปแนวคิดหลักคือ
1.ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนทั้งผู้ขับขี่ ผู้ร่วมใช้ถนน และถังก๊าซหุงต้ม
2.ความเหมาะสมกับสภาพเส้นทางในเขตตัวเมืองทางด้านขนาดและลักษณะการขับขี่
3.สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานในการขนย้ายถังก๊าซ
4.กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
5.ภาพลักษณ์ของความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจบริการขนส่งถังก๊าซหุงต้มของไทย

ในมุมมองของผมแล้วความเป็นจริงความปลอดภัยนั้น ไม่มีเกณฑ์สำหรับตัดสินว่าระดับนี้เพียงพอแล้วหรือไม่ ทุกๆสิ่งยิ่งมีความปลอดภัยมาก ยิ่งดีสำหรับมนุษย์ แต่ทุกสิ่งนั้นยังคงต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการใช้งานด้านอื่นๆด้วย เพื่อให้มนุษย์สามารถนำสิ่งนั้นไปใช้ได้ จึงจะเกิดความปลอดภัยกลับมา

นายพีรัช ษรานุรักษ์

ต้องการข้อมูลนักออกแบบเพิ่มเติม เข้าไปดูผลงานอื่นๆ ของพีรัช ษรานุรักษ์ ได้ที่ Coroflot ของพีรัชนะครับ

no images were found

2 thoughts on “วิทยานิพนธ์: พีรัช ษรานุรักษ์”

แสดงความคิดเห็น