<ข่าวฝากประชาสัมพันธ์>หลักสูตรอบรม “การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ AutoCAD ออกแบบและวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”

บริษัท ออโต้เดกส์ ร่วมกับ บริษัท คอมกราฟ จำกัด จัดหลักสูตรอบรม “การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ AutoCAD ออกแบบและวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์” โดยมุ่งเน้นการผสมผสานขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่าง CAD/CAM/CAE และระบบการจัดการ ควบคุมข้อมูลภายในองค์กร รวมทั้งวิธีการจัดการ License อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

สำหรับท่านผู้บริหารที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจัดการภายในองค์กร ผู้ใช้งานแผนก IT ที่ต้องการหมดปัญหากับการจัดการ License ท่านไม่ควรพลาด งานเดียวที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ของคุณ

วันเวลา และ สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:30 – 12:30 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณ จินดาพร โทร 02-293-0211 ต่อ 334 Email: jindaporn@comgraph.co.th

แสดงความคิดเห็น