Guangzhou Academy of Fine Arts Degree Show 2010

มาดูกันครับว่า นอกจากเกาหลี อินเดีย แล้ว จีนนำไทยเราไปเท่าไหร่ด้านการเรียนการสอนออกแบบรถ

ที่มา: CarDesignNews

แสดงความคิดเห็น