car design glossary: Sketch model

ขั้นตอนของงาน Sketch model ในงานออกแบบถูกกำหนดให้เป็น ‘งานหยาบและเร็ว’ (ถูกด้วย) ที่สามารถแปลงภาพ 2 มิติไปเป็นงานโมเดล 3 มิติเพื่อให้แน่ใจว่ากราฟิกของงานสเกตช์จะไม่หายไป หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการแปลงรูป 2 มิติเป็น 3 มิตินั้นทำได้จริง และ เหมือนกับงานเสกตช์, sketch model นั้นเป็นเพียงตอนกลางของขั้นตอนทั้งหมด ไม่ใช่ตอนจบ สำหรับนักศึกษาออกแบบ งาน sketch model อาจเป็นโมเดลโฟมสีฟ้า (styro foam แบบเดียวกับโฟมสีขาวบ้านเรา ในไทยไม่ค่อยได้เห็นครับ ส่วนใหญ่ใช้โฟมขาวอย่างแข็ง หรือไม่ก็ Urethane foam ซึ่งมีพิษไปเลย) ขนาด 1 ต่อ 10 สำหรับระดับมืออาชีพ sketch model มักจะเป็นโมเดลดินอุตสาหกรรมขนาด 1 ต่อ 4 และสำหรับงานทั้งสองระดับในปัจจุบัน มีทางเลือกเป็นงาน 3d model บนโปรแกรมอย่าง Alias ด้วย จุดประสงค์ที่เรียบง่ายของงานนี้เพียงเพื่อตรวจสอบปัญหาในการสร้างพื้นผิว 3 มิติเท่านั้น งานอาจจะถูกสร้างขึ้นมาในหลายรูปแบบก็ได้ ในขณะที่งาน 3d rendering กำลังถูกสร้าง นักออกแบบก็อาจกัดโฟมหรือสร้างงาน rapid prototype ขึ้นมาจาก wax ก่อนจะพิจารณาปรับปรุงโมเดลเพื่อนำไปสร้างเป็นโมเดลดิน (หรือโฟม) ขนาดเท่าจริงอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น