car design glossary: Space frame

โครงสร้างแบบ spaceframe ของรถ Maserati T.60 ‘Birdcage’ ปี 1960

Spaceframe คือรูปแบบโครงสร้างของรถซึ่ง ซับซ้อน แต่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา โครงสร้างภายในจะถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเปลือกนอกที่ไม่ได้รับภาระทางโครงสร้าง โครงสร้างรูปแบบนี้ทำให้สามารถสร้างงาน facelift หรือเปลี่ยนโฉมของรถได้มากกว่า

แสดงความคิดเห็น