car design glossary: Spline

นักออกแบบกำลังใช้ spline ทำงานโมเดลของ Renault Megane

Spline เป็นอีกคำที่มีรากศัพท์จากอู่ต่อเรือ spline ใช้เรียกไม้แผ่นยาว หรือเหล็กสปริง หรือแผ่นพลาสติกที่ให้ตัวได้ สำหรับการขีดเส้นหรือแต่งผิวโมเดล ด้วยหารจับยึดปลายสองข้างของ spline กดด้วยน้ำหนัก คุณสมบัติสปริงตัวกลับตามธรรมชาติของวัสดุจะสร้างเส้นโค้งธรรมชาติเพื่อลด แรงกดต่อตัวมันเองลงเท่าที่จะทำได้ spline อาจมีภาพตัด (section) แบบคงที่ (constant) ตลอดความยาว หรืออาจเรียวปลาย  (tapered) เพื่อให้เกิดเส้นโค้งที่ลู่ไปทางด้านที่เล็กกว่า spline แบบนี้กลายเป็น French curve ต่อมา

ในยุคก่อนยุคคอมพิวเตอร์ spline ขนาดยาวถูกใช้ในฐานะโต๊ะเขียนแบบขนาดเท่าจริงของวิศวกรตัวถัง ในยุค 40s นักคณิตศาสตร์ที่ศึกษารูป spline ได้คิดค้นสูตรที่รู้จักกันในชื่อ spline function (ฟังก์ชันกระดูกงู) ซึ่งส่งผลให้เราได้เห็นคำว่า spline อยู่ในโปรแกรมขึ้นรูปสามมิติในเวลาต่อมา

แสดงความคิดเห็น