car design glossary: Styling (ตอนที่ 2)

 

Holden Efijy concept มีแนวการออกแบบของตัวเองโดยไม่ได้ตามกระแส

สิ่งที่เรียกว่า ‘sense of style’ นั้นสร้างขึ้นมาได้ (มักเป็นที่ถกเถียงกัน) และก็มีรถที่ก้าวข้ามขอบเขตของสังคม เพศ หรืออายุจนกลายเป็นงานออกแบบที่มีสไตล์ตลอดกาลได้ ด้วยการไม่ทำตามกระแสหรือคำพยากรณ์ทางแฟชั่นใดๆ เมื่อมองในแง่นี้ styling เอาชนะ function ได้ แต่ไม่ควรจะไปทำให้ต้องลด function ลง นี่ถือเป็นแบบฝึกหัดเรื่องรูปทรงและการสร้างสัญลักษณ์ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ของเราตั้งแต่แรกเห็นรถ และเหมือนกับทุกๆ อย่างที่มีสองด้าน งาน styling อาจออกมาอย่างยอดเยี่ยมหรือยอดแย่ได้ทั้งสองทาง

ต่ออีกตอน วันพรุ่งนี้ครับ….

car design glossary: Styling (ตอนที่ 1)

แสดงความคิดเห็น