RCA 2011: Pablo Velasco

tata tatoo

Pablo Velasco

แนวคิด: เช่นเดียวกับรอยสักที่อยู่รอบผิวหนัง แถบเทปรอบห้องโดยสารสร้างภาษาทางการใหม่และสร้างรูปแบบของห้องโดยสาร

ธาตุ 5: ไฟ (ความปรารถนา), น้ำ (อารมณ์), ลม (ความคิด), ดิน (ความมั่นคง) และผู้ขับขี่

แรงบันดาลใจของรูปทรง: งานประติมากรรมลอยตัวจากเทปที่วิ่งรอบโดมลอยตัว (หัวใจ)

ยานยนต์: เมื่องานประติมากรรมกลายเป็นยานพาหนะ รถสปอร์ตสุดยอดที่รวมภาษาที่เรียบง่าย-อนุรักษ์นิยมและภาษาที่เปี่ยมพลวัตและทันสมัยเข้าด้วยกัน

ตัวรถมีตัวเก็บพลังงานสองตัวที่ล้อด้านหน้า มอเตอร์ขับเคลื่อนสองตัวที่ล้อด้านหลัง เลี้ยว 4 ล้อเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบังคับควบคุมด้วยจอยสติ๊กตรงที่วางแขนทั้ง 2 ข้างของผู้ขับ

gallery: Pablo Velasco

no images were found

gallery: RCA 2011 (1st year)

no images were found

แสดงความคิดเห็น