RCA 2011: Teeravit Hanharutaivan

Tata Zari

Teeravit   Hanharutaivan

Tata Zari เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 4 ที่นั่งสำหรับวัยหนุ่มสาวที่ให้ความสำคัญกับความงาม ด้วยภาษาพื้นผิวที่ลื่นไหลเรียบง่ายแต่ซ่อนงานโครงสร้างที่ซับซ้อนไว้ภายใน ได้รับแรงบันดลาใจจากงานประติมากรรมที่แสดงเบื้องลึกของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลากหลายของอินเดียและ TATA

gallery: Teeravit   Hanharutaivan

no images were found

4 thoughts on “RCA 2011: Teeravit Hanharutaivan”

  1. อันนี้คืองานของคนไทยที่RCAหรอครับ

  2. อยากทราบว่ามีคนไทยเรียนรถที่RCAเยอะไหมครับ พอเอิญสนใจอยากได้ข้อมูลด้านนี่ครับ

    1. ถ้าเรียนรถที่ RCA นี่ก็คนแรกมั้งครับ ก่อนนี้ไม่แน่ใจ
      แต่ถ้าที่อื่น ตอนนี้ก็มีกันเยอะแยะครับ

แสดงความคิดเห็น