บรรยากาศการเรียนการสอน Thaicardesign basic sketch course ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 2

นักเรียนน้อย ได้สอนกันใกล้ชิดดีครับ

ส่วนหนึ่งของ lecture นอกเหนือจากในชีตสอน
วันนี้ทำสเกตช์ด้านข้าง (side view) กันครับ
วาดทับรูปจริงเพื่อศึกษา
นักเรียนกิตติมศักดิ์ของเราตั้งใจมากครับ ^^

แสดงความคิดเห็น