ยกเลิก workshop: car sketches for iPad

ไม่คิดว่าจะได้ประกาศยกเลิก T^T แต่ workshop: car sketches for iPad ของ Thaicardesign วันเสาร์ที่ 19 นี้พึ่งมีคนมาลงชื่อเข้าร่วม 4 คนเท่านั้น ผมและอาจารย์ผู้ร่วมสอนจึงตัดสินใจยกเลิก workshop ครั้งนี้ออกไปก่อนนะครับ

สำหรับผู้ที่สนใจและได้ลงชื่อไว้แล้ว ผมจะแจ้งยกเลิกให้ทราบเองทุกคนครับ

สำหรับหลายท่านที่ยังสนใจแต่อาจจะไม่สะดวกครั้งนี้ หวังว่าจะได้เจอกันครั้งต่อไปครับ