Aston Martin Rapide: ภาพหลุด

สงสัยร้อนใจ เห็น Porsche Panamera เปิดตัวก่อน ทั้งที่ข่าวของ Rapide มาก่อนแท้ๆ (อาจจะติดปัญหาเรื่องการซื้อขายของ Ford กับ Tata อยู่ก็ได้มั้งครับ)