งานประกวด ‘Design a Car Unlike a Car’

สถาบัน Domus Academy อิตาลีได้ประกาศจัดงานประกวดชื่อ “Design a car unlike a car” ที่ท้าให้ผู้เข้าร่วมประกวดก้าวข้ามขอบเขตของความงามเปลือกนอกไป รางวัลของงานประกวดเป็นทุนการศึกษาที่ Domus ปีการศึกษา 2010/2011 เส้นตายของงานประกวดอยู่ที่ 31 มีนาคม 2010

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ CarBodyDesign และ Domus Academy

VW Talento 2009 Design Competition

Volkswagen Brazil ประกาศผลผู้ชนะงานประกวด ‘Talento Volkswagen Contest’ ครั้งที่ 11 งานประกวดจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาออกแบบโดยเฉพาะ ผู้ชนะจะได้รับโอกาสให้เข้าฝึกงานที่ Volkswagen เป็นเวลา 1 ปี (ฝึกสะใจมาก) ที่ศูนย์การออกแบบและพัฒนาของ VW ในท้องถิ่น

เนื้อหาข่าวเต็มๆ อ่านได้ที่ CarBodyDesign

Core77 One Hour Design Competition

เวบเพื่องานออกแบบอุตสาหกรรม Core77 ประกาศงานประกวด One Hour Design Competition ครั้งใหม่ ผุ้เข้าร่วมประกวดถูกท้าให้ผลิตงานสเกตช์จำนวนมากที่สุดใน theme ที่เลือกเองอิสระ ในเวลา 60 นาที หมดเขตส่งผลงาน 30 สิงหาคมนี้

งานสเกตช์ต้องอยู่บนบอร์ดขนาด 8.5″x11″ (ได้ทั้งกระดาษและกระดาษดิจิตอล) และเมื่อถูกสแกนแล้วสามารถส่งเข้าร่วมได้ผ่านฟอรั่มรับส่งผลงานของ 1HDC ผู้ชนะจะถูกคัดเลือกโดย admin ของ Core77 โดยพิจารณาจากทั้งปริมาณและคุณภาพของสเกตช์ การตัดสินงานพิจารณาทั้งงานสเกตช์และการออกแบบ โดยดูการพัฒนารูปทรงและความหลากหลาย คุณภาพเส้นสเกตช์และการจัดวางหน้ากระดาษ

ผู้ชนะสามรางวัลแรกจะถูกแสดงผ่านจดหมายข่าวของ Core77 และใน Core77 Blog

งานประกวดคราวก่อนมีการประกวดสเกตช์รถด้วยซึ่งรางวัลตกเป็นของ Sven Sellik (ดูวิดิโอด้านใน)

Continue reading Core77 One Hour Design Competition