car design glossary: D-E

D:

17578_2_preview

Di-noc

แผ่นฟิล์มพลาสติกบางเฉียบที่ทำสีมาแล้วจาก 3M ที่ติดลงบนพื้นผิวเปียกได้ ในงานดินใช้ Di-Noc เพื่อจะปิดผิวดินแทบทั้งหมดเพื่อสร้างแสงเงาสะท้อนที่เหมือนสีรถจริงบนพื้นผิว

ในงานดินนั้น ประตูและเส้น shut line รวมถึงพื้นที่ที่เป็นรายละเอียดต่างๆถูกเติมเข้ามาเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับงาน เนื้อและสีดินจะทำหน้าที่แสดงภาพสะท้อนของพื้นผิว 3 มิติในงานผลิตจริงให้ผู้ที่มองได้เห็น สำหรับคนที่มีสายตานักออกแบบอยู่แล้วก็คงมองเห็นงานออกแบบได้ชัดเจน

แต่พื้นผิวที่ละเอียดอ่อนมากๆในงานออกแบบยังคงถูกบดบังไว้ด้วยสีด้านของดิน ดังนั้นขั้นต่อมาก็คือการใช้ Di-Noc เคลือบผิวหรือทำสี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีเงิน ในข้อนี้ Di-Noc ดีกว่าในแง่ของการพิจารณาแบบ เพราะสามารถลอกออกได้เลยในกรณีที่ต้องแก้ design โดยไม่ต้องทำลายพื้นผิวข้างใต้เหมือนการขูดสี

Continue reading car design glossary: D-E

car design glossary: C

C:

80176_2_preview

Cab forward

ที่มาของคำนี้ต้องยกเครดิตให้ฝ่ายการตลาดของ Chrysler ในปี 1987 ที่ ‘Portofino’ Concept Car ออกมาเป็นครั้งแรก แต่บางครั้ง บางคนก็บอกว่าเป็นคำที่ design Vice President ของ Ford, Jack Telnac ผู้ซึ่งชื่นชอบรางรถไฟด้วยเป็นผู้คิดขึ้นมาเพื่อระลึกถึงคำว่า Cab Forward locomotives (รถไฟ) สายใต้ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 (1900s)

Continue reading car design glossary: C

car design glossary: A-B

ใน Car Design News แบ่งเป็น 2 ภาค อันนี้ผมรวมมาให้ทีเดียวเลย (แต่แปลไหวแค่วันละตัวสองตัว 555) มีเพิ่มเติมให้ด้วยบางคำ จำได้หมดก็น่าจะรู้เรื่องรถเยอะขึ้นมากแล้วครับ บางคำผมดัดแปลงเนื้อหาเพราะมีการอ้างถึงรถที่คนไทยน่าจะเข้าใจลำบาก ก็ย่อเนื้อความให้กระชับขึ้น สำหรับคนที่ต้องการเนื้อหาดั้งเดิมอ่านได้ที่ Car Design News ครับ

A:

gtr_detail4

Aerodynamics –

หรือ อากาศพลศาสตร์ คำง่ายๆที่ได้ยินบ่อยทั้งในวงการมอเตอร์สปอร์ตและโฆษณารถนะครับ ในการออกแบบรถมี หลักอากาศพลศาสตร์ เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การออกแบบรูปทรงที่ลู่ลมช่วยให้รถต้านลมน้อยลง ไปได้เร็วขึ้น และประหยัดพลังงาน

Continue reading car design glossary: A-B